Szkoła

Szkoła Podstawowa w Smardzowicach powstała w roku 1840 w budynku murowanym, należącym do dóbr Ojców. Do szkoły uczęszczały dzieci z całej parafii smardzowickiej, ze wsi Smardzowice, Cianowice, Szczodrkowice, Niebyła, Świńczów, Maszyce i Ojców.

Pan Kiciński był pierwszym kierownikiem szkoły. Czasy zaborów cechuje nieprzychylność władz carskich do działalności szkoły. Szkoła jednak przetrwała te trudne czasy. Działa ona w czasie I Wojny Światowej, a odzyskanie niepodległości uświetnia akademia szkolna, w obecności społeczności miejscowej oraz ks. Stanisława Raczkowskiego, proboszcza tutejszej parafii. Kultywowanie tradycji patriotycznych nastąpiło 4 maja 1919 roku, kiedy to po raz pierwszy w odrodzonej Polsce obchodzono rocznicę Konstytucji 3 Maja. W roku 1930 do tutejszej pięcioklasowej szkoły uczęszcza 144 uczniów. Dyrektorem Szkoły jest pan Wincenty Wardęga.

     W dniu wybuchu II Wojny Światowej obwód szkoły liczy 143 uczniów. Szkoła działa nadal ucząc dzieci w języku polskim. Po wojnie szkoła otrzymuje budynek dworski wraz z czworakami, zabudowaniami gospodarskimi oraz ogrodem. W 1963 roku nowym dyrektorem szkoły zostaje pani Wiktoria Rudol. Na mocy reformy w 1966 roku powstaje szkoła ośmioklasowa. W tym czasie w szkole pracują: p. Rudol, p. Makowska, p. Wińczewska, p. Piwowarczyk oraz p. Droździk (późniejszy dyrektor szkoły). Budynek dworski jest już za mały dla 164 uczniów, więc społeczeństwo parafii Smardzowice pracą społeczną na miejscu czworaków buduje murowany gmach szkolny. W wyniku reorganizacji obniżono stopień organizacyjny szkoły do czterech klas, pracowało wówczas tylko trzech nauczycieli. Funkcję dyrektora szkoły pełni wówczas p. Maria Droździk. Po przywróceniu ośmioklasowej szkoły, liczbę nauczycieli zwiększono. Dyrektorem szkoły zostaje p. Teresa Tulik. W latach dziewięćdziesiątych funkcję dyrektora pełni p. Wrona, p. Robert Błachno, a następnie p. Edyta Miodek. Obecnym dyrektorem szkoły jest p. Jolanta Gugulska. We wrześniu 2007 roku w Szkole Podstawowej w Smardzowicach po raz pierwszy utworzono dwie klasy integracyjne: klasę "0" i klasę IV. W okresie wakacyjnym przeprowadzono wiele prac remontowych, aby dostosować budynek i teren szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Dzięki temu do szkoły mogą uczęszczać i uczęszczają uczniowie z różnymi potrzebami edukacyjnymi, z terenu Gminy Skała. Szkoła przyjmuje nazwę: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Smardzowicach. Do szkoły uczęszczają już nie tylko dzieci ze Smardzowic, ale z całej Gminy Skała. W 2008 roku Szkoła opracowała międzynarodowy  projekt "W poszukiwaniu najlepszych metod w integracji" a Pani Zofia Religa - Bieniek zostaje koordynatorem tego projektu. Dzięki niemu Szkoła kilkukrotnie gościła uczniów i nauczycieli z Francji, Grecji , Włoch, Rumunii i Hiszpanii a nasi uczniowie i pedagodzy wyjeżdżali do nich z rewizytą.

 

Chcesz wiedzieć więcej o szkole  odwiedź   http://spsmardz.fm.interia.pl/

 
 

©  2012 All Rights Reserved  •  Design by Michał Hankiewicz