Statut

Statut Stowarzyszenia

Statut to akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu Statut stowarzyszenia to najważniejszy wewnętrzny dokument– to pisemnie potwierdzona informacja o zasadach jego działania. Wraz z ustawą Prawo o stowarzyszeniach jest to podstawa działania – wyznacza granice, jest bazą, na której stowarzyszenie opiera swoją aktywność. Wszelkie działania, prowadzone przez stowarzyszenie, muszą być zgodne ze statutem (muszą z niego wynikać) i nie mogą mu zaprzeczać.

 Statut Stowarzyszenia Smardzowice został  uchwalany przez członków założycieli na zebraniu założycielskim w dniu 3 grudnia 2009r.

 Statut stał się prawomocny wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia Smardzowice przez Sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym – w rejestrze stowarzyszeń pod numerem KRS – 0000349890 w dniu 25 lutego 2010r.

 Do pobrania:

 Statut Stowarzyszenia Smardzowice – plik. PDF

Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach – plik.PDF

 
 

©  2012 All Rights Reserved  •  Design by Michał Hankiewicz