Plan odbudowy

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie inwestycji na obszarach wiejskich ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”, Rada Miejska w Skale na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Uchwałą Nr IV/13/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości Smardzowice.

 Do pobrania:

Plan Odnowy Smardzowic – plik. PDF

 
 

©  2012 All Rights Reserved  •  Design by Michał Hankiewicz