Deklaracja wstąpienia

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne na rzecz Stowarzyszenia a jej deklaracja zostanie zaakceptowana przez Zarząd.

Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia oraz zasady ustania członkowstwa w stowarzyszeniu reguluje statut stowarzyszenia.

Do pobrania:

Wzór deklaracji – członek zwyczajny – plik. PDF

Wzór deklaracji – członek wspierający – plik. PDF

Konto bankowe
 

©  2012 All Rights Reserved  •  Design by Michał Hankiewicz