Smardzowice wczoraj

Okolice Smardzowic, zasiedlone były już 40 –10 tyś. lat p.n.e. o czym świadczą odkryte w naszej miejscowości pracownie kamieniarskie z górnego paleolitu. Badania archeologiczne potwierdziły też pobyt ludzi na naszych terenach w neolicie – tj. 3 tyś lat p.n.e.. Szczególnym miejscem wskazującym na osadnictwo w tym okresie jest Wzgórze Okopy.

Najnowsza znana historia sięga na temat naszej miejscowości  XIII w. Wówczas, ok.  1231 r., Konrad Mazowiecki, piastowski książę Mazowsza i Kujaw, wybudował na Wzgórzu Okopy, między Ojcowem a Smardzowicami – jako przeciwwagę dla zamku Skała, należącego do jego rywala Henryka Brodatego budowlę obronną  „Wisegrod” („Wyszogród”). Ostatnie badania Andrzeja Żakiego z 1970 r. umocniły tę hipotezę. Nie potwierdzono wprawdzie istnienia tu budynku, lecz w jednym z wałów znaleziono nikłe ślady konstrukcji drewnianej w postaci zwęglonych bierwion, grubą warstwę czerwonej polepy oraz prawie 1800 ułamków naczyń pochodzących z trzech lub czterech faz osadniczych. Najwięcej z nich (1162) przypada na wczesne średniowiecze i reprezentuje tzw. horyzont konradowski z 1231 r.  Niektóre fragmenty ceramiki z XIV według Andrzeja Żaki wiązane są z użytkowaniem grodziska i sąsiedniej jaskini Okopy Wielkiej Dolnej przez ukrywającego się tu wnuka Konrada Mazowieckiego - Władysława Łokietka, którego miejsce ukrywania się nie zostało jednak dokładnie zlokalizowane i najczęściej łączy się je ze znaną Jaskinią Łokietka na terenie Ojcowa.

I to pewnie bezpieczną bliskością budowli obronnej na Wzgórzu Okopy należy tłumaczyć powstanie, w początkach XIV wieku  wsi Smardzowice (dawn. Smarzowice).

Początkowo była ona w rękach biskupów krakowskich.  Wkrótce, za króla Kazimierza Wielkiego przeszła ona na własność Króla Polskiego.

Obecna nazwa Smardzowice ukształtowana została w XIX wieku.

  

Źródło:

http://www.ojcow.pl/zamki_i_grodziska/grodzisko_okopy.htm

http://pl.wikipedia.org/wiki/Smardzowice

http://zamki.net.pl/zamki/smardzowice/smardzowice.php

 

 

©  2012 All Rights Reserved  •  Design by Michał Hankiewicz