Smardzowice dzisiaj

Smardzowice – wieś położona w województwie małopolskim na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej , w powiecie krakowskim, w gminie Skała w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego.  Powierzchnia wsi Smardzowice wynosi 425 ha. Smardzowice zamieszkuje 563 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Ścisłe centrum miejscowości Smardzowice stanowi teren na którym zlokalizowane są następujące obiekty:

  • Kościół parafialny

  • Parking

  • Budynek dawnej organistówki, obecnie dom parafialny

  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

  • Staw

  • Szkoła

  • Poczta,

  • Biblioteka Publiczna

  • Pętla MPK

  • Boisko sportowe LKS Maszycanka

W miejscowości przeważa współczesna zabudowa mieszkalna, gdzieniegdzie poprzeplatana elementami drewnianej zabudowy. Decyduje to o specyficznym charakterze wsi, gdzie współczesność miesza się z dziedzictwem przodków. Smardzowice to, jak wiele jej podobnych, wieś o liniowym układzie działek zagrodowych. Działki te z jednej strony przylegają do głównej drogi przechodzącej przez wieś, natomiast z drugiej sąsiadują z polami uprawnymi. Pozostałe dwa boki przylegają najczęściej do działek zagrodowych sąsiednich domostw. Obecnie bliskość aglomeracji m. Krakowa sprzyja zabudowie typowej mieszkalnej – jednorodzinnej. Sąsiedztwo Ojcowskiego Parku Narodowego zachęca do turystyki pieszej i rowerowej po okolicy a dogodny dojazd linią MPK sprawia, że Smardzowice stanowić mogą dobrą bazę wypadową na spacer do Ojcowa.

 

©  2012 All Rights Reserved  •  Design by Michał Hankiewicz